Pracownia Terapii Dziecka

DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ I TRUDNOŚCI ROZWOJOWYCH

transport-rybnik-linia (1)

  Oferujemy pomoc, jeśli Twoje dziecko:

 • Rozwija się nieco wolniej niż rówieśnicy
 • nie mówi lub w ograniczonym stopniu posługuje się mową
 • jest impulsywne, nadruchliwe
 • ma trudności w koncentracji uwagi
 • jest mało sprawne ruchowo
 • ma trudności w nauce
 • nie jest gotowe do szkoły
 • ma problemy z samokontrolą
Współpracujemy z psychoterapeutami, neurologiem, pediatrą i terapeutą integracji sensorycznej.

 

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

transport-rybnik-linia (1)

  Oferujemy pomoc, jeśli Twoje dziecko:

 • jest lękowe,
 • jest agresywne lub autoagresywne
 • ma trudności w relacjach z innymi dziećmi (unika kontaktów, nie przestrzega reguł społecznych)
 • doznało urazu psychicznego, z którym nie może się uporać (choroba somatyczna, rozwód rodziców, przedłużająca się żałoba)
 • cierpi z powodu tików
 • moczy się
 • boi się szkoły
 • ma problemy z używaniem substancji psychoaktywnych

 

PRACA Z RODZINĄ

transport-rybnik-linia (1)

  Oferujemy:

 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • konsultacje i terapię wspierającą w sytuacjach kryzysowych
 • psychoterapię dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
IMGP0578 IMGP0597 IMGP0601