Pracownia terapii dziecka

Mgr Anna Rais transport-rybnik-linia (1) psycholog, psychoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń i trudności rozwojowych, psychoterapią dzieci i młodzieży oraz psychoterapią osób dorosłych.

Dostosowuje formę terapii do specyfiki problemów pacjenta. W przypadku dzieci z trudnościami rozwojowymi przeprowadza diagnozę psychometryczną lub funkcjonalną i stosuje metody terapii psychopedagogicznej, a także oferuję psychoedukację, wsparcie lub psychoterapię dla rodziców dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. Dzieciom i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi proponuje psychoterapię utrzymaną w nurcie integracyjnym (systemowo-psychodynamicznym) połączoną z regularnymi konsultacjami z rodzicami.

Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ. Ukończyła całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, atestowane przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin PTP. Posiada certyfikat terapeuty integracji sensorycznej.

Doświadczenie zawodowe w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmii ich rodzinami zdobywała: w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieckaw przedszkolu samorządowym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Ośrodku Twórczej Edukacji; w Pracowni Badań nad Językiem Dziecka UJ.

Doświadczenie zawodowe w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżąi dorosłymi zdobywała w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin w Krakowieoraz w Ponadgminnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Niepołomicach.

Mgr Anna Stypuła transport-rybnik-linia (1) psycholog dziecięcy

0042ec6ecd458d5d724022b56f100db3


Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od jego ukończenia, w 2005 roku, pracuje nieprzerwanie jako psycholog dziecięcy.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w przedszkolach o różnym profilu edukacyjnym, ogólnodostępnych oraz specjalnym i integracyjnym, zarówno z dziećmi w normie rozwojowej, jak i z różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnością, m. in. ze spektrum autyzmu, afazją i achondroplazją. Obecnie pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Pracowni Psychologii Dziecka, obejmującej opieką dzieci w wieku szkolnym, głównie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz kształcącej przyszłych psychologów. Od 2005 roku biorę udział w badaniach naukowych, współpracując, m. in. z Pracownią Badań nad Językiem Dziecka w projekcie badań nad opóźnionym i prawidłowym rozwojem mowy, prowadzonym przez prof. Magdalenę Smoczyńską oraz Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od kilku lat prowadzę szkolenia dla rodziców, nauczycieli i innych specjalistów dla MNODN przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur. Biorę udział w konferencjach naukowych oraz licznych szkoleniach, wzbogacających mój warsztat zawodowy oraz pozwalających mi poznać najnowsze wyniki badań naukowych. Moja praca wciąż daje mi niewypowiedzianie dużo satysfakcji. Z radością i niesłabnącą fascynacją obserwuję rozwój dzieci, a wspomaganie ich potencjału rozwojowego to dla mnie zarówno wyzwanie, jak i niezwykła przyjemność. W poczuciu odpowiedzialności, nieodłącznej dla zawodu psychologa, staram się zawsze kierować dobrem dziecka oraz całej rodziny, bo przecież to rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem rozwoju małego człowieka.